Search our site


As the power behind your savings we are delighted to announce a price decrease for all our customers of 3% off electricity rates and 12% off gas rates. For more details click here.

James Patrice

"Is mise James Patrice agus tá sceitimíní orm a bheith mar ambasadóir Sheachtain na Gaeilge le Energia. is breá liom teangacha agus tá an-áthas orm go bhfuil níos mó daoine óga ag baint úsaid as a gcuid Gaeilge sa lá atá inniu ann. Bain úsáid as do chuid Gaeilge ar Snapchat liom nó ar Insta agus labhair Gaeilge le do chairde. Ná bíodh aon imní ort botúin a dhéanamh, níl tada gan iarracht!"

Caitlín Nic Aoidh

Mar bhean Ghaeltachta tá lúcháir mhór orm a bheith i m’ambasadóir ar Sheachtain na Gaeilge le Energia. Cuidíonn an fhéile go mór leis an Ghaeilge a chur chun cinn ó cheann ceann na tire. I mbliana tá mé ag dúil go mór freastal ar léar mór imeachtai, cinn sa Ghaeltacht ach go háirithe!

Noel McGrath

Noel McGrath is ainm dom. Bím ag imirt iománaíochta le foireann Thiobraid Árainn agus tá áthas orm go bhfuilim mar ambasadóir ar an bhféile iontach seo. Tá dlúthbhaint idir an CLG agus an Ghaeilge agus táim ag súil leis an nGaeilge a chur cinn le linn Sheactain na Gaeilge le Energia.