Print

Organising Events

Ag smaoineamh ar imeacht a eagrú? Féach thios cúpla moladh le reachtáil in áit oibre!
Thinking of organising an event? Here are some suggestions for the workplace!


Maidin Tae/Caife Seol cuireadh amach do mhaidin tae nó caife do Sheachtain na Gaeilge. Taitníonn tae, ciste agus cúpla focail le cách!

Tea/Coffee Morning Send out invites for a special tea or coffee morning as part of Seachtain na Gaeilge. Because who doesn’t enjoy tea, cake and a cúpla focal?

Tairiscintí Speisialta Cuir lascanna faoi leith ar fáil i rith Seachtain na Gaeilge do chustaiméiri nó comhghleacaithe a úsáideann an teanga le daoine a spreagadh í a labhairt, agus le taispeáint go bhfuil sibh ag glacadh páirt san fhéile. Ná déanaigí dearmad é a fhógairt!

Special Offers Offer discounted rates to customers or colleagues during Seachtain na Gaeilge to encourage the use of the language and to show that you are taking part in the festival. Don’t forget to advertise it!

Tráth na gCeist Ni bhíonn leithscéal de dhith le Tráth na gCeist a bheith agat, ach cén dochar é!

Table Quiz Lost the last table quiz? Looking for an excuse to hold another one? Try a Table Quiz as Gaeilge or even a bilingual one.

Comharthaí Gaeilge Cuir comharthai tri Ghaeilge in airde timpeall na hionad oibre. Cabhróidh seo ní hamháin le suim sa Ghaeilge a mhúscailt ach le roinnt foclóir a mhúineadh don fhoireann chomh maith! Is féidir comharthaí réamhdéanta a íoslódáil ag snag.ie/comharthai.

Irish Signs Hang Irish language signs around your place of work to remind the team that Gaeilge is encouraged in the workplace while also teaching them some new vocabulary! Ready made signs are available to download from snag.ie/comharthai

 

Back to Top