Print

Seirbhís do chustaiméirí

Léamh Méadair a Chur Isteach

Aip
Breathnaigh ar shonraí faoi Fheidhmchlár Móibíleach Léite Méadar Energia.

Ar Líne
Úsáid an fhoirm thíos nó sínigh isteach i  do chuntas Energia Online.

R-phost
R-phost [email protected].

Glao
Cuir glao ar 1850 36 37 44 agus roghnaigh uimhir 1. Ansin, fág d’ainm, do MPRN agus do léamh méadair.

Bogadh amach as d’áitreabh

Beidh ort glao a chur orainn ar 1850 36 37 44 agus an t-eolas seo a leanas a thabhairt dúinn:
  • An léamh méadair deireanach
  • Ainm an tionónta nua/an tiarna talún
  • Seoladh seachadta ar aghaidh
Cabhróidh an méid sin linn a chinntiú go bhfaighidh tú do bhille deireanach tar éis duit imeacht ón áitreabh.
Roghanna i dtaobh léamh méadair a chur isteach.
Teachtaireacht Thábhachtach: Tabhair do d’aire gur tusa a bheidh freagrach as gach fuinneamh a ídeofar agus táillí bainteacha ag an áitreabh go dtí go n-aistreofar an cuntas chuig an áititheoir nua, nó go dtí go múchfar an soláthar fuinnimh chuig an áitreabh.

Bogadh isteach i d’áitreabh nua

Is féidir linn cuntas nua a chruthú duit tar éis duit glacadh le freagracht as cúrsaí fuinnimh ag d’áitreabh nua.
Cuir glao orainn ar 1850 36 37 44 agus bíodh an t-eolas seo a leanas ar láimh agat:
  • MPRN agus/nó GPRN an áitribh Is í seo an uimhir aitheantóra uathúil do do mhéadar gnó. MPRN Uimhir Thagartha Mhéadarphointe, GPRN Uimhir Thagartha Ghásphointe. Is féidir na huimhreacha aitheantóra a fháil ó ESB Networks i gcás leictreachais agus ó Líonraí Gáis Éireann i gcás gáis freisin, mura n-éiríonn leat iad a fháil ó do thiarna talún.
  • Léamh méadair – tá eolas faoi cén chaoi ar féidir do mhéadar a léamh le fáil anseo.
Rachaimid tríd an bpróiseas le do chuntas a chur ar bun leat ansin.

Ár Seirbhísí ar Líne

Seirbhís ar líne SAOR IN AISCE is ea Seirbhís Bainistíochta Billeála agus Cuntais Energia, a chuireann ar do chumas rochtain ar bhille fuinnimh agus cuntas do chuideachta trínár láithreán gréasáin slán le do phasfhocal.
Is féidir leat:
  • Breathnú ar do bhillí is déanaí agus iad a íoslódáil
  • Monatóireacht a dhéanamh ar an méid fuinnimh a ídítear
  • Breathnú ar do léamha méadair agus monatóireacht a dhéanamh ar cé chomh cruinn is a bhíonn do bhillí
  • Léamh méadair atá cothrom le dáta a chur isteach
  • Breathnú ar phraghsanna táscacha gáis agus carbóin
Is féidir leat rogha a dhéanamh éirí as billí a fháil i scríbhinn chomh maith, agus seolfaimid r-phost chugat gach mí nuair a bhíonn do bhille réidh le híoslódáil sa chás sin.
Le clárú le haghaidh ár seirbhíse bainistíochta cuntais agus billeála ar líne, cliceáil anseo.
 
 

Back to Top