Search our site


Our contact centre is experiencing very high demand meaning wait times may be longer than usual. The answers you are looking for may be online browse our FAQs.  See here for information on the Government Electricity Credit. 

Phrases about working from home - Seachtain na Gaeilge le Energia 2021

 


 

 

Frásaí faoin gcianobair / Phrases about working from home:

Cianobair
Ag obair ón mbaile
Ríomhaire glúine
Deasc
Cathaoir oifige
 
Cuireadh
Pasfhocal
Cruinniú
Óstach
Comhóstach
Seomra feithimh
Seomra ar leithligh
Rannpháirtí / Rannpháirtithe
Tiomántán Google
Balbhaigh
Scáileán a roinnt
Comhad a roinnt
Aischothú
Cluasáin
 
Tá mé ar chruinniú Zoom
Fan nóiméad, tá tú balbhaithe
Ó! Tá brón orm
Tusa ar dtús
Céard a bhí á rá agat
An féidir le gach duine sin a fheiceáil
Tá an cúlra sin an-deas
Taispeáin dúinn do chat/mhadra
 
Tá mo dheasc sa seomra suí, sa chistin,
san oifig, i mo sheomra leapa

Remote working
Working from home
Laptop
Desk
Office chair
 
Invite
Password
Meeting
Host
Co-Host
Waiting Room
Breakout Room
Participant / Participants
Google Drive
(to) Mute
Share screen
Share file
Feedback
Earphones
 
I am on a Zoom meeting
One minute, you’re on mute
Oh! Sorry
You first
What were you saying
Can everybody see that
That background is nice
Show us your cat/dog
 
My desk is in the sitting room, the kitchen, the office, in my bedroom

 

 

 

< Go Back