Search our site


Dear customers, our contact centre is currently experiencing very high demand and so wait times will be longer than usual. The answers you are looking for may be online. See here for information on the Government Electricity Credit. You can submit a meter reading, make a payment or browse our FAQs
 

Seachtain na Gaeilge le Energia

CÚIGE LAIGHEAN / LEINSTER

Baile Átha Cliath / Dublin
 
Cad/What: Blaiseadh Fíona / Wine Tasting
Cathain/When: Déardaoin 12 Márta, 7pm / Thursday 12 March, 7pm
Cén áit/ Where: Sweeney’s D3, 117 Ascaill Bhaile Phib / Sweeney’s D3 117 Philipsburgh Avenue
Cead insteach/ Admission: €16.34
 
Beidh blaiseadh fíona agus cáise i Sweeney’s D3 ar Ascaill Bhaile Phib. Fíon agus cáis DEN SCOTH agus comhluadar DEN SCOTH, dár ndóigh!
 
There will be wine and cheese tasting in Sweeney's D3 on Philipsburgh Avenue. Top-quality wine, cheese and company, of course!
 
 
 
Cad/What: Baidhsicil & Bia- Turas rothaíochta / Bycle Tour
Cathain/When: Dé Domhnaigh, 1 Márta 9.30am / Sunday 1st of March, from 9.30am
Cathain /Where: Bualadh ag Duga Spencer / Meet at Spencers Dock
Cén áit /Admission: Saor in aisce / Free
 
Rachaimid ag rothaíocht ó lár na cathrach go Binn Éadair le tús a chur le Seachtain na Gaeilge le Energia agus ansin stopfaimid don lón i mBin Éadair ag 11:30 agus rothaíocht ar ais ag 12:30. Ar ais sa chathair thart ar 14:00
Fáilte roimh chách, gach léibhéal Gaeilge & gach leibhéal rothaíochta

We will go cycling from the city centre to Howth to start off Seachtain na Gaeilge le Energia and then stop for lunch in Howth at 11:30 and cycle back at 12:30. Back in the city around 2:00PM
All are welcome, every level of Irish and every level of cyclist.
 

 
Cad/What: GaelGÁIRÍ SNAG le Energia / Stand Up Comedy Night
Cathain/When: Dé hAoine, 13 Márta 9pm / Friday,  13 March 9pm
Cén áit/ Where: Club Chonradh na Gaeilge, 6, Sráid Fhearchair/ Club Chonradh na Gaeilge, 6 Harcourt Street
Cead insteach/ Admission: Saor in aisce / Free
 
Deis iontach chun spraoi a bhaint as an nGaeilge. Is oíche grinn é seo, agus beidh fuirseoirí gairmiúla ann. Beidh siad ag déanamh dreas grinn as Ghaeilge!
 
An excellent opportunity to enjoy the Irish language. This is a comedy night, and there will be professional comedians there. Expect some laughs all through Irish!
 


Ceatharlach / Carlow
 
Cad/What: Féile Scoildrámaíochta Cheatharlach / Drama Festival
Cathain/When: Dé Máirt, 3 Márta 10am-3pm / Tuesday 3 March 10am-3pm
Cén áit/ Where: VISUAL & Amharclann GB Shaw, Seanbhóthar Bhaile Átha Cliath, Graigue /
VISUAL Carlow, Old Dublin Road, Carlow.
Cead insteach/ Admission: Saor in aisce / Free
 
Féile mhór drámaíochta chun daltaí scoile agus a gcuid múinteoirí a spreagadh i dtreo úsáid agus labhairt na Gaeilge. Beidh drámaí agus ceoldrámaí ag bunscoileanna agus iarbhunscoileanna ar stáitse agus moltóir i láthair chun gradaim a bhronnadh de réir chaighdeáin na dtaispeántas.
 
 A big drama festival to encourage students and their teachers to use and speak Irish. There will be plays and musicals performed onstage by primary and post primary schools and a judge will be there to present awards based on the standard of the performances.
 

 
Cill Mhantáin / Wicklow
 
Cad/What: Spraoi do Theaghlaigh Ghaeilge / Adventure Area event for Irish speaking families
Cathain/When: Dé Domhnaigh, 15 Márta, 2.30-5pm
Cén áit/ Where: KidZone, Baile Chill Mhantáin / KidZone, Dublin Road, Bollarney, Wicklow
Cead insteach/ Admission: Mar a chur in áirithe cuir glaoch air / To book call: 0871210728.
 
Seo imeacht sóisialta do Phobal na Gaeilge, le háiseanna spraoi do phaistí
 
A social event for the Irish Speaking Community, with play facilities for children

 

Cill Dara / Kildare
 
Cad/What: Parkrun le Cúpla Focal / Park Run
Cathain/When: Dé Sathairn, 7 Márta, 9.30-10.30pm
Cén áit/ Where: Ráschúrsa Nás na Ríogh / Naas Racecourse, Tipper Rd, Naas Co. Kildare
Cead insteach/ Admission: Mar a chur in áirithe cuir ríomhphost air / To book send an email to
 
Is coincheap simplí é Parkrun: Bí linn agus siúl, téigh ag bogshodar nó rith 5K agus bain úsáid as do chúpla focal. Fáilte roimh chách.
 
Parkrun is a simple concept: turn up and walk, jog or run 5k and use your cúpla focal. All are welcome
 

 
Laois / Laois
 
Cad/What: Grianghrafadóireacht le Spraoi- Ceardlann trí Ghaeilge / Learning Photography through Irish.
Cathain/When: Dé Céadaoin, 11 Márta, 11-3pm
Cén áit/ Where: Laois Arthouse, An Sráidbhaile, Contae Laoise. / Laoise Arthouse, Stradbally, Port Laoise.
Cead insteach/ Admission: Saor in aisce / Free
 
Tabhair leat do cheamera, cuir ceisteanna agus taispeáin do chuid grianghrafadóireachta do dhaoine leis an gcaitheamh aimsire céanna agat in atmaisféar suaimhneach. Glac páirt i dreas fótagrafaíochta taobh amuigh (ag brath ar an aimsir) Fáilte roimh chách agus tá sé saor in aisce.
 
Why not celebrate ‘Seachtain na Gaeilge’ on a one day bi-lingual photography workshop — trí Bhéarla agus trí Gaeilge— at The ArtHouse , Stradbally, Co. Laois.
Feel free to bring your camera, ask questions, show your photographs, discuss your hobby with other participants, share your experiences– good or bad,– in a relaxed atmosphere.
Participate in an outdoor photo–shoot (Weather permitting) in beautiful Stradbally.
All ages welcome and its free to attend.
 

 

Lú / Louth
 
Cad/What: Biongó Racanróil / Rock’n’Roll Bingo
Cathain/When: Dé hAoine, 6 Márta, 8-11.45pm
Cén áit/ Where: 79 West Street, Droichead Átha, Lú / 79 West Street, Drogheda, Louth
Cead insteach/ Admission: €2
Cluiche suimiúil é seo: in áit na huimhreacha, cuireann siad 20 soicind d'amhrán ar siúl, agus tá ort líne a chur tríd an amhrán sin ar do liosta! Cheapfá go mbeidís ar eolas agat, ach faoi bhrú ama feicfidh tú!
 
This game is so interesting: instead of numbers, they put 20 seconds of a song on, and you then have to cross that song off your list! You would think that you know them, but under time pressure you'll see!
 

 
 
CÚIGE MUMHAN / MUNSTER
 
Corcaigh / Cork
 
Cad/What: Faoi na Réalta / Stargazing Event
Cathain/When: Dé Domnaigh, 1 – Máirt 17 Márta, 11-5pm / Sunday 1 – Tuesday 17 March, 11-5pm
Cén áit/ Where: Réadlann Chaisleán na Dúcharraige, Bóthar an Chaisleáin, Corcaigh / Blackrock Castle Observatory, Castle Road, Blackrock, Cork
Cead insteach/ Admission: Daoine fásta / Adults: €7. Daltai, seanóirí agus páistí/ Students, seniors and children: €5.
Beidh an dá seó sa phláinéadlann as Gaeilge le linn na seachtaine, agus beidh siad ag cur síos ar an spéir san oíche, agus ag cur síos ar stair an caisleán. Tá seo beartaithe chun eachtra as Gaeilge a chur ar fáil do clanna le Gaeilge, agus Gaelcholáiste nó Gaelscoilleana. Chomh maith le sin, chun taispeáint chuig an bpobal gur teanga bheo í an Ghaeilge, agus tá sé chomh húsáideach i réalteolaíocht an lae inniu agus atá sé i stair nó litríocht.
 
Both Planetarium shows describing the night sky, and Historical tours, describing the history of the Castle, will be provided as Gaeilge for the duration of the week. This is intended to provide an Irish language outing for Gaeilgoir families and Gaelcholaiste/Gaelscoileanna as well as exposing the public to that fact that Irish is a living language, as useful in modern astronomy as it is in history or literature.
 

 
Luimneach / Limerick
 
Cad/What: Dioscó na mBó- do dhaoine óga / Youth Disco
Cathain/When: Dé Céadaoin, 11 Márta, 5-6.30pm / Wednesday 11 March 5-6.30pm
Cén áit/ Where: Halla CLG Mungairit, Castlemungret, Luimneach / Mungret St Pauls GAA Club, Castlemungret, Limerick
Cead insteach/ Admission: Mar a chur in áirithe cuir ríomhphost air / To book send an email to [email protected]
 
Is dioscó é seo ar mhaithe na bpaistí ó na bunscoileanna sa cheantar. Ag an tús, beidh ceol traidisiúnta ar siúl, cosúil le céilí. Ach tar éis tamaill, beidh amhráin pop ar siúl, ó TG Lurgan, Raidió Rí-Rá, srl.
 
This is a disco for primary school children in the area. At the beginning, traditional music will be playing, like a céili. After a while, pop songs will be playing, from TG Lurgan, Raidió Rí-Rá etc.
 

 

Tiobraid Árann / Tipperary
 
Cad/What: Lá Gailf as Gaeilge / A Day of Golf in Irish
Cathain/When: Dé Máirt, 10 Márta, 9am-2pm / Tuesday 10 March, 9am-12pm
Cén áit/ Where: Club Gailf Ros Cré, Halla Raicéid, Tiobraid Árann / Roscrea Golf Club, Derryvale, Roscrea, Tipperary
Cead insteach/ Admission: Cuairteoirí/Visitors: €20
 
Beidh frásaí gailf aistrithe go Gaeilge ag an glcub agus beidh Seachtain na Gaeilge le Energia á ceiliúradh acu! Chomh maith le sin, beidh duais speisialta ann do fhoglaimeoirí gailf! Bheadh sé iontach mar lá amuigh d'aon imreoir gailf i do shaol.
 
The club will have translated phrases about golf to Irish, and they'll be celebrating Seachtain na Gaeilge with Energia! As well as this, they will have a special prize for people who are still learning the game. I would be great as a day out for any golf player in your life
 

 
CÚIGE CHONNACHT
 
Gaillimh / Galway
 
Cad/What: Sruth na Teanga- Seó faoi Stair na Gaeilge / Imaginative Theatre Show
Cathain/When: Dé Luain, 2- Domnaigh 29 Márta, 12-3.30pm / Monday 2- Sunday 29 March, 12-3.30pm
Cén áit/ Where: Críochfort Aerfort na Gaillimhe, An Carn Mór, Gaillimh / Galway Airport Terminal Building, Carnmore, Galway
Cead insteach/ Admission: Duine Fásta / Adults €11, Páistí / Children €8
Sruth na Teanga an tainm atá ar an seó agus is seó tumthach amharclannaíochta é a chuireann scéal agus teacht chun cinn na Gaeilge i láthair ar shlí lán samhlaíoch. Tá sé oiriúnach do gach dhuine atá 8 bliain d’aois agus níos mó. Beidh puipéadóireacht, ceol iomlán nua, mapáil físe, léiriú beo mar chuid den seó agus tá sé feiliúnach do aon duine, is cuma cén leibhéal Gaeilge nó Béarla atá acu.
 
Sruth na Teanga is the name of this show, and it is an immersive theatre show that presents the story and development of Irish in an imaginative way. It is suitable for everyone that is older than 8. There will be puppets, new music, video maps, live illustration as a part of the show.  It is suitable for anyone, no matter what level of Irish or English they have.

 
Liatroim / Leitrim
 
Cad/What: Oíche Karaoke le Gaeilge / Kararoke Night in Irish
Cathain/When: Dé Domnaigh, 1 Márta 8-9.30pm / Sunday 1 March 8-9.30pm
Cén áit/ Where: Ionad na nGleannta / The Glens Centre,  New Line, Manorhamilton, Leitrim
Cead insteach/ Admission: Saor in aisce / Free
 
Is é an ócaid seo le haghaidh amhrán a chanadh in éindí le ceol agus físeán Gaeilge. Oíche taitneamhach a bheadh ann d'aon duine atá suim acu amhrán a chanadh as Gaeilge!
 
It’s Irish karaoke night and all are welcome. Come sing a favourite tune and belt along with your friends. It’ll be an enjoyable night especially for anyone that has an interest in singing in Irish!
 

 

Maigh Eo / Mayo
 
Cad/What: Seanchas and Scéalaíocht / Storytelling and Folklore
Cathain/When: Dé Céadaoin, 11 Márta, 7.30-9.30pm
Cén áit/ Where: An tSeanscoil, Ceathrú Thaidhg, Béal an Átha, Maigh Eo / An tSeanscoil, Carrowteige, Ballina, Mayo
Cead insteach/ Admission: Mar a chur in áirithe cuir glaoch air / To book call: 09788082
 
Beidh seanchas agus scéalaíocht sa tSeanscoil i gCeathrú Thaidhg, le béim ar scéalta béaloidis Dhún Chaocháin a tháinig anuas ó ghlúin go glúin. Beidh sé iontach suimiúil stair an áit a chloisteáil, agus táimid ag tnúth go mór leis!
 
An evening of conversation and storytelling will be held in the Seanscoil, Ceathrú Thaidhg focusing on the folklore stories of Dún Chaocháin which were handed down over the generations. It will be incredibly interesting to hear the history of the area, and we're really looking forward to it!
 

 
 
CÚIGE ULADH / ULSTER
 
Ard Mhacha / Armagh
 
Cad/What: Siúlóid Stairiúil ar Shliabh gCuillinn / Mountain Walk of the Ring of Gullion
Cathain/When: Dé Domhnaigh, 8 Márta, 3pm / Sunday, 8 March, 3pm
Cén áit/ Where: Bualadh ag Páirc Faraoise Shliabh gCuillinn / Slieve Guillon Forest Park
Cead insteach/ Admission: Saor in aisce / Free
 
 
Seo deis do dhaoine le Gaeilge rud sóisialta a dhéanamh i rith Seachtain na Gaeilge le Energia agus foghlaim faoi stair Shliabh gCuillinn!
 
This is an opportunity for Irish speakers to do something social during Seachtain na Gaeilge le Energia and learn about the history of the Ring of Gullion!
 
 
Aontroim / Antrim
 
Cad/What: Aistear Turas- Turas Bus go Glinntí Aontroma / Bus Tour to the Antrim Mountains
Cathain/When: Dé Luain, 9 Márta 9.30am / Monday, 9 March,9.30am
Cén áit/ Where: Bualadh ag Ionad Uíbh Eachach, 34a Corrán Uíbh Eachach, Béal Feirste / Ionad Uíbh Eachach, 34a Iveagh Cresent, Belfast, Antrim.
Cead insteach/ Admission: £10
 
Is mar chuid den fhéile "Aistear" é an imeacht seo, féile atá ina 5ú bliain agus léirítear téama an inimirce agus cuirtear an t-aistear a dhéanann imircigh in iúl don phobal trí scéal Naomh Padraig a insint. Forbróidh an fhéile "Aistear 2020" na téamaí a bhaineann le turas / aistear a dhéanamh ó thír nó cultúr amháin go cultúr eile agus trí thuras / aistear a dhéanamh le cultúr nua nó athbheochan chultúir. Forbrófar na téamaí a bhaineann le daoine ag teacht le chéile mar aon phobal amháin ilchultúrtha agus an dea-iolarthacht de thraidisiúin a chruthaíonn sé.
 
This event is a part of the 'Aistear' festival, a festival that is now 5 years old. The event will discusses themes of immigration and it conveys the journey that emigrants make through the story of St. Patrick. The festival 'Aistear 2020' is centred around the theme of ‘Journey’, whether that be the journey from one country to another or the journey to understand another’s culture. A great day is ahead.
 
An Cabhán / Cavan
 
Cad/What: Tóraíocht Taisce / Tresure Hunt
Cathain/When: Dé Mhairt, 10 Márta, 6.30pm  / Tuesday 10 March, 6.30pm
Cén áit/ Where: The Backyard, An Cabhán / The Backyard, Moynehall, Cavan
Cead insteach/ Admission: Saor in aisce / Free
 
Tóraíocht Taisce den chéad scoth trí Ghaeilge:
 
Welcome to an exciting Treasure Hunt through Irish at the Backyard Arts and Cultural centre, practise your Gaeilge and have some great fun at the same time at this Treasure hunt event!
 
 
Cad/What: Siúlóid Stairiúil ar Shliabh gCuillinn / Mountain Walk of the Ring of Gullion
Cathain/When: Dé Domhnaigh, 8 Márta, 3pm / Sunday, 8 March, 3pm
Cén áit/ Where: Bualadh ag Páirc Faraoise Shliabh gCuillinn / Slieve Guillon Forest Park
Cead insteach/ Admission: Saor in aisce / Free
 
 
An Dún / Down
 
Cad/What: Seó Scéalaíochta do pháistí / Story Telling for Children
Cathain/When: Dé hAoine, 13 Márta 10.30am / Friday 13 March, 10.30am
Cén áit/ Where:  Holywood Nursery School, Ard Mhic Nasca / Holywood
Cead insteach/ Admission: Mar a chur in áirithe cuir ríomhphost air / To book send an email to [email protected]
 
Beidh ‘Cinnín Óir agus an Trí Bhéar’ curtha ar stáitse ag Compántas Amharclainne Ababú sa seó scéalaíochta do leanaí seo. Beidh an seó ar siúl sa Naíscoil in Ard Mhic Nasca!
 
A version of 'Goldielocks and the Three Bears' translated into Irish will be performed by the Theatre Company Ababú in this storytelling show for children. The show will be on in the Holywood Playschool.
 

 
Fear Manach / Fermanagh
 
Cad/What: Ceardlann Stáiriúil le Aughykillymaude Mummers / A Workshop with Mummers
Cathain/When: Dé Céadaoin 11 Márta, 10.30am / Wednesday 11 March, 10.30am
Cén áit/ Where:  Ionad Aughakillymaude, Doire Loinn / Aughakillymaude Centre Knockninny Road, Derrylin, Fermanagh
Cead insteach/ Admission: Saor in aisce / Free
 
Ag déanamh ceardaíocht tradisiúnta le cochán trí Ghaeilge, mar shampla, hataí agus mascanna. Beidh na páistí ag éisteach le sean-scéaltaí i rith an ceardlann.
 
Traditional crafting with straw through Irish, a chance to make hats and masks and speak a bit of Irish. Not only do the children get the chance to speak a bit of Irish but also to listen to Irish music and old Irish folklore and stories as well. Come along to this lovely day out.
 

Muineachán / Monaghan
 
Cad/What: Ceardlann Amhránaíochta / Singing Workshop
 
Cathain/When: De Sathairn, 21 Márta 12.15-1.15pm
Cén áit/ Where:  Iontas Theatre, An Coinicéar, Baile na Lorgan, Co. Contae Mhuineacháin / Ionas Theatre Conabury, Castleblayney, Monaghan.
Cead insteach/ Admission: Mar a chur in áirithe cuir ríomhphost air / To book send an email to [email protected]
 
Beidh an ceardlann oscailte do gach duine ón réigiúin. Mar chuid den cheardlann foghlaimeoidh na rannpháirtithe cúpla amhrán. Beidh cupán tae acu tar éis an cheardlann agus beidh deis ag na daoine cúpla focal a labhairt le chéile mar shaghas ciorcal comhrá. Beidh deis acu na hamhráin a chanadh sa ceoilchoirm a chuirfidh an Oriel Traditional Orchestra ar siúl.
 
This is an open workshop to anyone in the area. As a part of the workshop the participants will learn a few songs. After the workshop they'll have a cup of tea and chance to use the 'cúpla focail' that they have, as a kind of conversation group. They will have an opportunity to sing the songs at a concert that the Oriel Traditional Orchestra puts on.
 

 
CÚIGE LAIGHEAN / LEINSTER

Baile Átha Cliath / Dublin
 
Cad/What: Blaiseadh Fíona / Wine Tasting
Cathain/When: Déardaoin 12 Márta, 7pm / Thursday 12 March, 7pm
Cén áit/ Where: Sweeney’s D3, 117 Ascaill Bhaile Phib / Sweeney’s D3 117 Philipsburgh Avenue
Cead insteach/ Admission: €16.34
 
Beidh blaiseadh fíona agus cáise i Sweeney’s D3 ar Ascaill Bhaile Phib. Fíon agus cáis DEN SCOTH agus comhluadar DEN SCOTH, dár ndóigh!
 
There will be wine and cheese tasting in Sweeney's D3 on Philipsburgh Avenue. Top-quality wine, cheese and company, of course!
 

 
 
Cad/What: Baidhsicil & Bia- Turas rothaíochta / Bycle Tour
Cathain/When: Dé Domhnaigh, 1 Márta 9.30am / Sunday 1st of March, from 9.30am
Cathain /Where: Bualadh ag Duga Spencer / Meet at Spencers Dock
Cén áit /Admission: Saor in aisce / Free
 
Rachaimid ag rothaíocht ó lár na cathrach go Binn Éadair le tús a chur le Seachtain na Gaeilge le Energia agus ansin stopfaimid don lón i mBin Éadair ag 11:30 agus rothaíocht ar ais ag 12:30. Ar ais sa chathair thart ar 14:00
Fáilte roimh chách, gach léibhéal Gaeilge & gach leibhéal rothaíochta

We will go cycling from the city centre to Howth to start off Seachtain na Gaeilge le Energia and then stop for lunch in Howth at 11:30 and cycle back at 12:30. Back in the city around 2:00PM
All are welcome, every level of Irish and every level of cyclist.
 

 
Cad/What: GaelGÁIRÍ SNAG le Energia / Stand Up Comedy Night
Cathain/When: Dé hAoine, 13 Márta 9pm / Friday,  13 March 9pm
Cén áit/ Where: Club Chonradh na Gaeilge, 6, Sráid Fhearchair/ Club Chonradh na Gaeilge, 6 Harcourt Street
Cead insteach/ Admission: Saor in aisce / Free
 
Deis iontach chun spraoi a bhaint as an nGaeilge. Is oíche grinn é seo, agus beidh fuirseoirí gairmiúla ann. Beidh siad ag déanamh dreas grinn as Ghaeilge!
 
An excellent opportunity to enjoy the Irish language. This is a comedy night, and there will be professional comedians there. Expect some laughs all through Irish!
 

 
Ceatharlach / Carlow
 
Cad/What: Féile Scoildrámaíochta Cheatharlach / Drama Festival
Cathain/When: Dé Máirt, 3 Márta 10am-3pm / Tuesday 3 March 10am-3pm
Cén áit/ Where: VISUAL & Amharclann GB Shaw, Seanbhóthar Bhaile Átha Cliath, Graigue /
VISUAL Carlow, Old Dublin Road, Carlow.
Cead insteach/ Admission: Saor in aisce / Free
 
Féile mhór drámaíochta chun daltaí scoile agus a gcuid múinteoirí a spreagadh i dtreo úsáid agus labhairt na Gaeilge. Beidh drámaí agus ceoldrámaí ag bunscoileanna agus iarbhunscoileanna ar stáitse agus moltóir i láthair chun gradaim a bhronnadh de réir chaighdeáin na dtaispeántas.
 
 A big drama festival to encourage students and their teachers to use and speak Irish. There will be plays and musicals performed onstage by primary and post primary schools and a judge will be there to present awards based on the standard of the performances.
 

 
Cill Mhantáin / Wicklow
 
Cad/What: Spraoi do Theaghlaigh Ghaeilge / Adventure Area event for Irish speaking families
Cathain/When: Dé Domhnaigh, 15 Márta, 2.30-5pm
Cén áit/ Where: KidZone, Baile Chill Mhantáin / KidZone, Dublin Road, Bollarney, Wicklow
Cead insteach/ Admission: Mar a chur in áirithe cuir glaoch air / To book call: 0871210728.
 
Seo imeacht sóisialta do Phobal na Gaeilge, le háiseanna spraoi do phaistí
 
A social event for the Irish Speaking Community, with play facilities for children

 

Cill Dara / Kildare
 
Cad/What: Parkrun le Cúpla Focal / Park Run
Cathain/When: Dé Sathairn, 7 Márta, 9.30-10.30pm
Cén áit/ Where: Ráschúrsa Nás na Ríogh / Naas Racecourse, Tipper Rd, Naas Co. Kildare
Cead insteach/ Admission: Mar a chur in áirithe cuir ríomhphost air / To book send an email to [email protected].
 
Is coincheap simplí é Parkrun: Bí linn agus siúl, téigh ag bogshodar nó rith 5K agus bain úsáid as do chúpla focal. Fáilte roimh chách.
 
Parkrun is a simple concept: turn up and walk, jog or run 5k and use your cúpla focal. All are welcome
 

 
Laois / Laois
 
Cad/What: Grianghrafadóireacht le Spraoi- Ceardlann trí Ghaeilge / Learning Photography through Irish.
Cathain/When: Dé Céadaoin, 11 Márta, 11-3pm
Cén áit/ Where: Laois Arthouse, An Sráidbhaile, Contae Laoise. / Laoise Arthouse, Stradbally, Port Laoise.
Cead insteach/ Admission: Saor in aisce / Free
 
Tabhair leat do cheamera, cuir ceisteanna agus taispeáin do chuid grianghrafadóireachta do dhaoine leis an gcaitheamh aimsire céanna agat in atmaisféar suaimhneach. Glac páirt i dreas fótagrafaíochta taobh amuigh (ag brath ar an aimsir) Fáilte roimh chách agus tá sé saor in aisce.
 
Why not celebrate ‘Seachtain na Gaeilge’ on a one day bi-lingual photography workshop — trí Bhéarla agus trí Gaeilge— at The ArtHouse , Stradbally, Co. Laois.
Feel free to bring your camera, ask questions, show your photographs, discuss your hobby with other participants, share your experiences– good or bad,– in a relaxed atmosphere.
Participate in an outdoor photo–shoot (Weather permitting) in beautiful Stradbally.
All ages welcome and its free to attend.
 

 

Lú / Louth
 
Cad/What: Biongó Racanróil / Rock’n’Roll Bingo
Cathain/When: Dé hAoine, 6 Márta, 8-11.45pm
Cén áit/ Where: 79 West Street, Droichead Átha, Lú / 79 West Street, Drogheda, Louth
Cead insteach/ Admission: €2
Cluiche suimiúil é seo: in áit na huimhreacha, cuireann siad 20 soicind d'amhrán ar siúl, agus tá ort líne a chur tríd an amhrán sin ar do liosta! Cheapfá go mbeidís ar eolas agat, ach faoi bhrú ama feicfidh tú!
 
This game is so interesting: instead of numbers, they put 20 seconds of a song on, and you then have to cross that song off your list! You would think that you know them, but under time pressure you'll see!
 

 
 
CÚIGE MUMHAN / MUNSTER
 
Corcaigh / Cork
 
Cad/What: Faoi na Réalta / Stargazing Event
Cathain/When: Dé Domnaigh, 1 – Máirt 17 Márta, 11-5pm / Sunday 1 – Tuesday 17 March, 11-5pm
Cén áit/ Where: Réadlann Chaisleán na Dúcharraige, Bóthar an Chaisleáin, Corcaigh / Blackrock Castle Observatory, Castle Road, Blackrock, Cork
Cead insteach/ Admission: Daoine fásta / Adults: €7. Daltai, seanóirí agus páistí/ Students, seniors and children: €5.
Beidh an dá seó sa phláinéadlann as Gaeilge le linn na seachtaine, agus beidh siad ag cur síos ar an spéir san oíche, agus ag cur síos ar stair an caisleán. Tá seo beartaithe chun eachtra as Gaeilge a chur ar fáil do clanna le Gaeilge, agus Gaelcholáiste nó Gaelscoilleana. Chomh maith le sin, chun taispeáint chuig an bpobal gur teanga bheo í an Ghaeilge, agus tá sé chomh húsáideach i réalteolaíocht an lae inniu agus atá sé i stair nó litríocht.
 
Both Planetarium shows describing the night sky, and Historical tours, describing the history of the Castle, will be provided as Gaeilge for the duration of the week. This is intended to provide an Irish language outing for Gaeilgoir families and Gaelcholaiste/Gaelscoileanna as well as exposing the public to that fact that Irish is a living language, as useful in modern astronomy as it is in history or literature.
 

 
Luimneach / Limerick
 
Cad/What: Dioscó na mBó- do dhaoine óga / Youth Disco
Cathain/When: Dé Céadaoin, 11 Márta, 5-6.30pm / Wednesday 11 March 5-6.30pm
Cén áit/ Where: Halla CLG Mungairit, Castlemungret, Luimneach / Mungret St Pauls GAA Club, Castlemungret, Limerick
Cead insteach/ Admission: Mar a chur in áirithe cuir ríomhphost air / To book send an email to [email protected]
 
Is dioscó é seo ar mhaithe na bpaistí ó na bunscoileanna sa cheantar. Ag an tús, beidh ceol traidisiúnta ar siúl, cosúil le céilí. Ach tar éis tamaill, beidh amhráin pop ar siúl, ó TG Lurgan, Raidió Rí-Rá, srl.
 
This is a disco for primary school children in the area. At the beginning, traditional music will be playing, like a céili. After a while, pop songs will be playing, from TG Lurgan, Raidió Rí-Rá etc.
 

 

Tiobraid Árann / Tipperary
 
Cad/What: Lá Gailf as Gaeilge / A Day of Golf in Irish
Cathain/When: Dé Máirt, 10 Márta, 9am-2pm / Tuesday 10 March, 9am-12pm
Cén áit/ Where: Club Gailf Ros Cré, Halla Raicéid, Tiobraid Árann / Roscrea Golf Club, Derryvale, Roscrea, Tipperary
Cead insteach/ Admission: Cuairteoirí/Visitors: €20
 
Beidh frásaí gailf aistrithe go Gaeilge ag an glcub agus beidh Seachtain na Gaeilge le Energia á ceiliúradh acu! Chomh maith le sin, beidh duais speisialta ann do fhoglaimeoirí gailf! Bheadh sé iontach mar lá amuigh d'aon imreoir gailf i do shaol.
 
The club will have translated phrases about golf to Irish, and they'll be celebrating Seachtain na Gaeilge with Energia! As well as this, they will have a special prize for people who are still learning the game. I would be great as a day out for any golf player in your life
 

 
CÚIGE CHONNACHT
 
Gaillimh / Galway
 
Cad/What: Sruth na Teanga- Seó faoi Stair na Gaeilge / Imaginative Theatre Show
Cathain/When: Dé Luain, 2- Domnaigh 29 Márta, 12-3.30pm / Monday 2- Sunday 29 March, 12-3.30pm
Cén áit/ Where: Críochfort Aerfort na Gaillimhe, An Carn Mór, Gaillimh / Galway Airport Terminal Building, Carnmore, Galway
Cead insteach/ Admission: Duine Fásta / Adults €11, Páistí / Children €8
Sruth na Teanga an tainm atá ar an seó agus is seó tumthach amharclannaíochta é a chuireann scéal agus teacht chun cinn na Gaeilge i láthair ar shlí lán samhlaíoch. Tá sé oiriúnach do gach dhuine atá 8 bliain d’aois agus níos mó. Beidh puipéadóireacht, ceol iomlán nua, mapáil físe, léiriú beo mar chuid den seó agus tá sé feiliúnach do aon duine, is cuma cén leibhéal Gaeilge nó Béarla atá acu.
 
Sruth na Teanga is the name of this show, and it is an immersive theatre show that presents the story and development of Irish in an imaginative way. It is suitable for everyone that is older than 8. There will be puppets, new music, video maps, live illustration as a part of the show.  It is suitable for anyone, no matter what level of Irish or English they have.
 

Liatroim / Leitrim
 
Cad/What: Oíche Karaoke le Gaeilge / Kararoke Night in Irish
Cathain/When: Dé Domnaigh, 1 Márta 8-9.30pm / Sunday 1 March 8-9.30pm
Cén áit/ Where: Ionad na nGleannta / The Glens Centre,  New Line, Manorhamilton, Leitrim
Cead insteach/ Admission: Saor in aisce / Free
 
Is é an ócaid seo le haghaidh amhrán a chanadh in éindí le ceol agus físeán Gaeilge. Oíche taitneamhach a bheadh ann d'aon duine atá suim acu amhrán a chanadh as Gaeilge!
 
It’s Irish karaoke night and all are welcome. Come sing a favourite tune and belt along with your friends. It’ll be an enjoyable night especially for anyone that has an interest in singing in Irish!
 

 

Maigh Eo / Mayo
 
Cad/What: Seanchas and Scéalaíocht / Storytelling and Folklore
Cathain/When: Dé Céadaoin, 11 Márta, 7.30-9.30pm
Cén áit/ Where: An tSeanscoil, Ceathrú Thaidhg, Béal an Átha, Maigh Eo / An tSeanscoil, Carrowteige, Ballina, Mayo
Cead insteach/ Admission: Mar a chur in áirithe cuir glaoch air / To book call: 09788082
 
Beidh seanchas agus scéalaíocht sa tSeanscoil i gCeathrú Thaidhg, le béim ar scéalta béaloidis Dhún Chaocháin a tháinig anuas ó ghlúin go glúin. Beidh sé iontach suimiúil stair an áit a chloisteáil, agus táimid ag tnúth go mór leis!
 
An evening of conversation and storytelling will be held in the Seanscoil, Ceathrú Thaidhg focusing on the folklore stories of Dún Chaocháin which were handed down over the generations. It will be incredibly interesting to hear the history of the area, and we're really looking forward to it!
 

 
 
CÚIGE ULADH / ULSTER
 
Ard Mhacha / Armagh
 
Cad/What: Siúlóid Stairiúil ar Shliabh gCuillinn / Mountain Walk of the Ring of Gullion
Cathain/When: Dé Domhnaigh, 8 Márta, 3pm / Sunday, 8 March, 3pm
Cén áit/ Where: Bualadh ag Páirc Faraoise Shliabh gCuillinn / Slieve Guillon Forest Park
Cead insteach/ Admission: Saor in aisce / Free
 
 
Seo deis do dhaoine le Gaeilge rud sóisialta a dhéanamh i rith Seachtain na Gaeilge le Energia agus foghlaim faoi stair Shliabh gCuillinn!
 
This is an opportunity for Irish speakers to do something social during Seachtain na Gaeilge le Energia and learn about the history of the Ring of Gullion!
 
 
Aontroim / Antrim
 
Cad/What: Aistear Turas- Turas Bus go Glinntí Aontroma / Bus Tour to the Antrim Mountains
Cathain/When: Dé Luain, 9 Márta 9.30am / Monday, 9 March,9.30am
Cén áit/ Where: Bualadh ag Ionad Uíbh Eachach, 34a Corrán Uíbh Eachach, Béal Feirste / Ionad Uíbh Eachach, 34a Iveagh Cresent, Belfast, Antrim.
Cead insteach/ Admission: Saor in aisce / Free
 
Is mar chuid den fhéile "Aistear" é an imeacht seo, féile atá ina 5ú bliain agus léirítear téama an inimirce agus cuirtear an t-aistear a dhéanann imircigh in iúl don phobal trí scéal Naomh Padraig a insint. Forbróidh an fhéile "Aistear 2020" na téamaí a bhaineann le turas / aistear a dhéanamh ó thír nó cultúr amháin go cultúr eile agus trí thuras / aistear a dhéanamh le cultúr nua nó athbheochan chultúir. Forbrófar na téamaí a bhaineann le daoine ag teacht le chéile mar aon phobal amháin ilchultúrtha agus an dea-iolarthacht de thraidisiúin a chruthaíonn sé.
 
This event is a part of the 'Aistear' festival, a festival that is now 5 years old. The event will discusses themes of immigration and it conveys the journey that emigrants make through the story of St. Patrick. The festival 'Aistear 2020' is centred around the theme of ‘Journey’, whether that be the journey from one country to another or the journey to understand another’s culture. A great day is ahead.
 
An Cabhán / Cavan
 
Cad/What: Tóraíocht Taisce / Tresure Hunt
Cathain/When: Dé Mhairt, 10 Márta, 6.30pm  / Tuesday 10 March, 6.30pm
Cén áit/ Where: The Backyard, An Cabhán / The Backyard, Moynehall, Cavan
Cead insteach/ Admission: Saor in aisce / Free
 
Tóraíocht Taisce den chéad scoth trí Ghaeilge:
 
Welcome to an exciting Treasure Hunt through Irish at the Backyard Arts and Cultural centre, practise your Gaeilge and have some great fun at the same time at this Treasure hunt event!
 
 
Cad/What: Siúlóid Stairiúil ar Shliabh gCuillinn / Mountain Walk of the Ring of Gullion
Cathain/When: Dé Domhnaigh, 8 Márta, 3pm / Sunday, 8 March, 3pm
Cén áit/ Where: Bualadh ag Páirc Faraoise Shliabh gCuillinn / Slieve Guillon Forest Park
Cead insteach/ Admission: Saor in aisce / Free
 
 
An Dún / Down
 
Cad/What: Seó Scéalaíochta do pháistí / Story Telling for Children
Cathain/When: Dé hAoine, 13 Márta 10.30am / Friday 13 March, 10.30am
Cén áit/ Where:  Holywood Nursery School, Ard Mhic Nasca / Holywood
Cead insteach/ Admission: Mar a chur in áirithe cuir ríomhphost air / To book send an email to [email protected]
 
Beidh ‘Cinnín Óir agus an Trí Bhéar’ curtha ar stáitse ag Compántas Amharclainne Ababú sa seó scéalaíochta do leanaí seo. Beidh an seó ar siúl sa Naíscoil in Ard Mhic Nasca!
 
A version of 'Goldielocks and the Three Bears' translated into Irish will be performed by the Theatre Company Ababú in this storytelling show for children. The show will be on in the Holywood Playschool.

Fear Manach / Fermanagh
 
Cad/What: Ceardlann Stáiriúil le Aughykillymaude Mummers / A Workshop with Mummers
Cathain/When: Dé Céadaoin 11 Márta, 10.30am / Wednesday 11 March, 10.30am
Cén áit/ Where:  Ionad Aughakillymaude, Doire Loinn / Aughakillymaude Centre Knockninny Road, Derrylin, Fermanagh
Cead insteach/ Admission: Saor in aisce / Free
 
Ag déanamh ceardaíocht tradisiúnta le cochán trí Ghaeilge, mar shampla, hataí agus mascanna. Beidh na páistí ag éisteach le sean-scéaltaí i rith an ceardlann.
 
Traditional crafting with straw through Irish, a chance to make hats and masks and speak a bit of Irish. Not only do the children get the chance to speak a bit of Irish but also to listen to Irish music and old Irish folklore and stories as well. Come along to this lovely day out.
 

Muineachán / Monaghan
 
Cad/What: Ceardlann Amhránaíochta / Singing Workshop
 
Cathain/When: De Sathairn, 21 Márta 12.15-1.15pm
Cén áit/ Where:  Iontas Theatre, An Coinicéar, Baile na Lorgan, Co. Contae Mhuineacháin / Ionas Theatre Conabury, Castleblayney, Monaghan.
Cead insteach/ Admission: Mar a chur in áirithe cuir ríomhphost air / To book send an email to [email protected]
 
Beidh an ceardlann oscailte do gach duine ón réigiúin. Mar chuid den cheardlann foghlaimeoidh na rannpháirtithe cúpla amhrán. Beidh cupán tae acu tar éis an cheardlann agus beidh deis ag na daoine cúpla focal a labhairt le chéile mar shaghas ciorcal comhrá. Beidh deis acu na hamhráin a chanadh sa ceoilchoirm a chuirfidh an Oriel Traditional Orchestra ar siúl.
 
This is an open workshop to anyone in the area. As a part of the workshop the participants will learn a few songs. After the workshop they'll have a cup of tea and chance to use the 'cúpla focail' that they have, as a kind of conversation group. They will have an opportunity to sing the songs at a concert that the Oriel Traditional Orchestra puts on.
 
 
< Go Back