Search our site


Dear customers, the fastest way to get in touch is online. You can submit a meter reading, make a payment, fill out our form online or browse our FAQs 
Our prices are changing from the 7th of October. For more details see here.

Phrases about working from home - Seachtain na Gaeilge le Energia 2021

 


 

 

Frásaí faoin gcianobair / Phrases about working from home:

Cianobair
Ag obair ón mbaile
Ríomhaire glúine
Deasc
Cathaoir oifige
 
Cuireadh
Pasfhocal
Cruinniú
Óstach
Comhóstach
Seomra feithimh
Seomra ar leithligh
Rannpháirtí / Rannpháirtithe
Tiomántán Google
Balbhaigh
Scáileán a roinnt
Comhad a roinnt
Aischothú
Cluasáin
 
Tá mé ar chruinniú Zoom
Fan nóiméad, tá tú balbhaithe
Ó! Tá brón orm
Tusa ar dtús
Céard a bhí á rá agat
An féidir le gach duine sin a fheiceáil
Tá an cúlra sin an-deas
Taispeáin dúinn do chat/mhadra
 
Tá mo dheasc sa seomra suí, sa chistin,
san oifig, i mo sheomra leapa

Remote working
Working from home
Laptop
Desk
Office chair
 
Invite
Password
Meeting
Host
Co-Host
Waiting Room
Breakout Room
Participant / Participants
Google Drive
(to) Mute
Share screen
Share file
Feedback
Earphones
 
I am on a Zoom meeting
One minute, you’re on mute
Oh! Sorry
You first
What were you saying
Can everybody see that
That background is nice
Show us your cat/dog
 
My desk is in the sitting room, the kitchen, the office, in my bedroom

 

 

 

< Go Back